آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-07
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-11-09
تاریخ شروع کنفرانس
1402-11-30 08:30
تاریخ پایان کنفرانس
1402-11-30 20:00

نخستین همایش بین‌المللی «اربعین»

و آثار آن از منظر علوم، فنون و هنرهای تخصصی

برگزارکنندگان:

 

 

 

 

پایگاه‌های اسنادی:

 


 

 

 


محل برگزاری

پردیس البرز دانشگاه تهران - دانشگاه بابل عراق

حمایت کنندگان

International Association of Muslim University Professors

International Association of Muslim University Professors

Committee of Arbaeen's Central Headquarters

Committee of Arbaeen's Central Headquarters

Ministry of Science, Research and Technology

Ministry of Science, Research and Technology

Islamic Culture and Relations Organization

Islamic Culture and Relations Organization

Alzahra University

Alzahra University

مؤسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران

مؤسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران